Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Naše myslivecká honitba.

 

Honitba mysliveckého sdružení Stádlec se nachází v jihozápadní části okresu Tábor v jihočeském kraji. Její hranice tvoří řeka Lužnice a řeka Smutná, dále obce Dobronice a Opařeny. Svojí výměrou 1665 ha nepatří mezi největší, ale pro 24 členů sdružení poskytuje dostatek možností pro výkon práva myslivosti. Z větší části je tvořena zemědělskou půdou o rozloze 1073 ha a z menší lesnatým porostem o výměře 520 ha. Nechybí ani rybníky (Velkojamský, Hluboký, Mlýnský, Hospodář, Prašivka, Závist, Mostecký), které zabírají výměru 72 ha. Pole jsou z části oseta kukuřicí, řepkou a také obilovinami jako ječmen a pšenice. Lesní plochy jsou převážně smrkové a borové monokultury s příměsí listnatých stromů jako je dub a místy buk a bříza. Obce které jsou v lokalitě naší honitby jsou Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo.

V honitbě je nejvíce zastoupena zvěř spárkatá, hlavně srnčí, a zvěř černá. Srnčí zvěř je zde ohrožena nejvíce blízkostí silnice Bechyně – Opařeny, kde dochází k častému střetu zvěře s jedoucími vozidly. Touto srážkou s vozidlem byl usmrcen i srnec, který byl komisí ohodnocen 138 body, což ho zařazuje mezi zlaté trofeje a je tou nejlepší trofejí v okrese Tábor. Černou zvěř nejspíš potkáte na její nočních potulkách, kdy divočáci hledají svojí potravu.

Z drobné zvěře se zde vyskytuje bažant obecný. Této zvěře v poslední době hodně ubylo a nepomohlo ani vypouštění z umělého odchovu.
Podmínky pro drobnou zvěř se změnily a nejsou lepší ani pro zajíce, které v revíru máme, ale už delší dobu nelovíme z důvodu navýšení jejich stavů. Z další zvěře lze uvést také koroptev polní, kterou v honitbě zahlédneme. Liška obecná, jezevec obecný a kuna skalní - ti se vyskytují snad v každé honitbě. V poslední době se zde vzácně vyskytl i psík mývalovitý. Z pernaté zvěře je možno zahlédnout výra velkého, jestřába obecného, krahujce obecného, káně lesní, vrány šedé a krkavce velkého, dále sojky obecné a straky obecné. U rybníků je k vidění kachna březňačka, čírka obecná, polák malý, volavka popelavá a v poslední době ojediněle i kormorán obecný.
 dsc02602.jpg
 

Fotoalbum

Fotografie